Uitgeverij Vleugels

van ’t hoffstraat 27
2665 jl bleiswijk
t 06 10 73 25 63
info@uitgeverijvleugels.nl

jorge guillén

Lofzang 

2021 / 120 pagina’s / isbn 978 94 93186 45 3
tweetalige editie / selectie, vertaling en inleiding Barber van de Pol / € 24,95  

Voor deze bloemlezing heeft Barber van de Pol vijfendertig gedichten gekozen, een paar ervan ruim 200 regels, allemaal uit Cántico (Lofzang). Sommige gedichten hebben een vrije versvorm, maar meestal gaat het om rijmende sonnetten of kwatrijnenreeksen. Een enkele keer is een weerbarstige oud-Spaanse versvorm omgebogen naar de jambe, die het Nederlands beter ligt. De oorspronkelijke tekst staat er steeds voor het plezier van de vergelijking naast.

Er is dus afwisseling, maar beslist ook eenheid in toon en thematiek. Die ervoer de dichter zelf zo sterk, dat hij vanaf 1928 decennialang zijn nieuwe cycli of bundels steeds weer onderbracht bij die ene overkoepelende titel Cántico

Omstreeks vier uur

Omstreeks vier uur, heel plotseling,
Nog grauw: een grootse poging tot
Gelaat. Welk dan? Was dat het lot
Dat daar tussen schaduwen ging,
Ternauwernood nog ingevuld?
Ernaast massa vol ongeduld,
Krioelend. Wat? Nog ongericht
En vaag voelde ik toeval lokken
En langs mij glijden. Onverschrokken
Keek ik het Oosten in het gezicht.
 

Links | jorge guillén