Uitgeverij Vleugels

van ’t hoffstraat 27
2665 jl bleiswijk
t 06 10 73 25 63
info@uitgeverijvleugels.nl

peter drehmanns

Het slapen op de koude vlakte

2024 / 256 pagina’s / ISBN 978 94 93350 04 5 / € 24,95

In Drehmanns’ twintigste boek Het slapen op de koude vlakte verneemt documentairemaker Felix Gaaistra dat zijn beste vriend Joris Hoogbloed is gearresteerd in Zweden vanwege het stelen van wapens en illegaal wapenbezit. Felix vindt het verwerpelijk wat Joris heeft gedaan maar wil ook het waarom ervan onderzoeken, en wel door middel van een documentaire. Terwijl Joris in de gevangenis zit, probeert Felix vat te krijgen op diens glibberige identiteit. 

Middels een vlechtwerk van herinneringen, brieven, notities, interviews, citaten, reflecties, ontboezemingen, speculaties, commentaren, geruchten en descriptieve passages ontstaat het beeld van een welbespraakte, rusteloze en vrijheidslievende man die allengs ten prooi raakte aan paranoia en manische buien en bijgevolg steeds onberekenbaarder, onbereikbaarder en onnavolgbaarder werd voor zijn omgeving.

Wanneer Joris er lucht van krijgt dat Felix hem als 'materiaal' voor een documentaire wil gebruiken, voelt hij zich verraden door zijn boezemvriend en zint hij op wraak. Zo ontspint zich een zinderend duel tussen twee mannen die elkaar proberen te bespelen. Uiteindelijk zal het in Zweden tot een confrontatie komen tussen de twee vrienden.

Links | peter drehmanns